Kosten koninklijk huis

Het Nieuw Republikeins Genootschap (verder: Republikeinen.nl) doet een beroep op Koningin Beatrix, Kroonprins Willem Alexander en zijn echtgenote Maxima om het persoonlijk inkomen dat hen jaarlijks door de Staat wordt toegekend op eigen verzoek te beperken tot het bedrag dat in Nederland als maximaal wenselijk wordt gezien (Balkenendenorm), en dit bedrag tevens te laten onderwerpen aan inkomstenbelasting.

Toelichting:
Uit de overheidsbegroting blijkt dat Koningin Beatrix, Kroonprins Willem Alexander en zijn echtgenote Maxima over 2011 een persoonlijk inkomen wordt toegekend van resp. € 834.000,
€ 248.000 en € 248.000. De Grondwet bepaalt dat over dit persoonlijk inkomen geen inkomstenbelasting hoeft te worden afgedragen. Daarnaast wordt het koningshuis door de Staat voorzien in zaken als huisvesting, verwarming en vervoer, zodat de kosten die rusten op dit persoonlijk inkomen aanzienlijk beperkter zijn dan bij de gemiddelde Nederlander het geval is.

Republikeinen.nl heeft voor het KRO-programma ‘De Rekenkamer’ over de vraag ‘Wat kost de Koningin’ (uitzending vanavond 23 september Ned 3, 20:25) nagegaan wat de verschillen in persoonlijk inkomen zijn tussen onze koningin en de president van Duitsland. Beiden vervullen een vergelijkbare ceremoniële functie. Daaruit kwam naar voren dat de Duitse president een persoonlijk en aan inkomstenbelasting onderworpen inkomen ontvangt van € 199.000 per jaar met daarboven een onkostenvergoeding van € 78.000.

De hoogte van de persoonlijke inkomens van de Oranjes en de diverse belastingvrijstellingen die zij genieten zijn in toenemende mate onderwerp van publiek debat. Daar komt bij dat de samenleving op dit ogenblik te maken heeft met zware bezuinigingen als gevolg waarvan veel Nederlanders fors in inkomen terug moeten en veel gesubsidieerde instellingen in hun bestaan bedreigd worden. Een probleem in de discussie over deze ‘Koninklijke’ inkomens is gelegen in het feit dat de diverse fiscale vrijstellingen alleen met een jaren vergende Grondwetswijziging ongedaan kunnen worden gemaakt.

Republikeinen.nl is van mening dat gezien deze formele problemen Koningin Beatrix, Kroonprins Willem Alexander en zijn echtgenote Maxima een geste in de richting van de Nederlandse samenleving zouden kunnen maken door eigener beweging af te zien van de niet meer bij deze tijd behorende vergoedingen en fiscale voorzieningen.

Over Republikeinen.nl
Republikeinen.nl streeft de terugkeer van de republikeinse staatvorm met een gekozen staatshoofd na. Republikeinen.nl vindt een koningschap op basis van vererving niet meer van deze tijd en in strijd met het grondwettelijk principe dat alle Nederlanders voor de wet gelijk zijn. Meer informatie over Republikeinen.nl is te vinden op de website www.republikeinen.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *