Koning Gorilla al in de 19e eeuw berucht

Dat het ook in de 19e eeuw niet altijd koek en ei was tussen de koning en het volk bewijst dit veelzeggende krantenbericht van 11 november 1887, opgeduikeld uit het fantastische archief van Delpher. Daar zijn vele kranten van de late 17e eeuw tot de late 20ste eeuw doorzoekbaar gemaakt; een schat aan informatie en primaire bronnen.


BELEEDIGING DES KONINGS.

Wegens opzettelijke belediging van Z. M. den Koning stond voor de Haagsche rechtbank terecht de 21-jarige Cohen, die op 16 September, toen de Koning bij zijn aankomst te ‘s-Gravenhage in e-n rijtuig den Stationsweg passeerde, zoodat Z. M. en het publiek op straat ’t konden hooren, zou hebben uitgeroepen: „Leve Domela Nieuwenhuis, weg met KoningGorilla”, of „weg met de gekroonde Gorilla.” De inspecteur van politie die beklaagde onmiddellijk na zyn uitroep by den kraag pakte en hem nog tegen het verontwaardigde publiek moest beschermen en een tweede getuige a charge veelschilden op het punt of bekl. „gekroonde” dan wel „koningGorilla riep, maar ontkenden dat hij alleen „weg met met Gorilla” en ook leve de socialisten” schreeuwde. Cohen beweert dat hij riep „leve Domela Nieuwenhuis!” „Leve de socialisten!” „Weg met Gorilla 1″ en, ware hg niet beetgepakt, dan had hij willen uitgalmen „leve Willem IIL”. Drie vrouwen, getuigen 4 decharge, bevestigden dit Bij wilde den Koning niet beleedigen, doch Z. M. een ovatie brengen voor de gratie, kort te voren aan Domela Nieuwenhuis verleend, en bezigde de uitdrukking „weg met Gorilla” als contrast tegenover zeker boekje. Zich aldus hoofdzakelijk verdedigende, verweet bekL het O. M. majesteitsschennis, door de aan het „weg met gekroonde of koning Gorilla” gehechte beteekenis is en het door de justitie tusschen Gorilla en koning Willem 111 gelegde verband. Bij gaf alleen zijn hart lucht wegens de door Z. M. den Koning met de volkszaak betoonde sympathie. De Bubst.-officier mr. De Vos van Steenwijk hield den uitroep voor een ernstige beleediging. hetgeen ook bleek uit de verontwaardiging van het publiek, achtte het opzet gelegen in het woord „gekloonde” of „koningGorilla en vorderde gevangenisstraf van één jaar. De uitspraak zou 17 November jl. vallen.

2 gedachten over “Koning Gorilla al in de 19e eeuw berucht”

  1. hans van de mortel

    De huidige koning is weliswaar geen gorilla. Dat is geenszins het geval. Wel een ontzettend grote domme druiloor> Hij verkondige in een van zijn laatste toespraken: “Geen mens is perfect. Gelukkig maar.”

    Ware ieder mens perfect, er zou geen oorlog meer bestaan en kon iedereen elkaar vertrouwen en bestond er ook geen stinkend rijk koningshuis meer. Maar tsja, niemand is perfect. Dus blijven wij deze poppenkast bewonderen en toejuichen. Zonde van het geld.

  2. hans van de mortel

    De huidige koning is weliswaar geen gorilla. Dat is geenszins het geval. Wel een ontzettend grote domme druiloor. Hij verkondigde in een van zijn laatste toespraken: “Geen mens is perfect. Gelukkig maar.”

    Ware ieder mens perfect, er zou geen oorlog meer heersen en kon iedereen elkaar vertrouwen en bestond er ook geen stinkend rijk koningshuis meer. Maar tsja, niemand is perfect. Dus blijven wij deze poppenkast bewonderen en toejuichen. Zonde van het geld.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *