Jaarverslag 2013

JAARVERSLAG 2013

Het jaar 2013 was een hectisch jaar. Het jaar waarin Beatrix in januari haar aftreden aankondigde.

Dat leidde tot een door de RVD georganiseerde oranjehype, waarvoor zij een jaar al voorbereiding hadden gepleegd, bleek achteraf.

Zelfs de Volkskrant bracht het tot meer dan 10 pagina’s oranje non-informatie.
Tegen deze oranjestroom wenste het bestuur niet in te zwemmen en besloot te wachten tot de stroom wat was gekalmeerd.

Dankzij de keus om ons de eerste maand na de aankondiging van het aftreden ons koest te houden
werden wij interessant.
Een werkgroep onder leiding van Hans Maessen heeft onze activiteiten naar 30 april 2013 voorbereid.

Belangrijk was de persconferentie in De Balie en de vele video-interviews met Hans Maessen en de voorzitter, zowel door de schrijvende als de audio-viduele pers.
Deze interviews haalden alle Nederlandse audio-visuele media.

En dat leverde ook internationale spin off op.

In de aanloop naar 30 april had het NRG een actiebijeenkomst georganiseerd in het “Werktheater” in Amsterdam. Ook daar weer veel pers, incl. het NOS-journaal

In de aanloop naar 30 april hebben Tomas Ross en Ger Beukenkamp een voorstelling georganiseerd in de Balie, met gerenommeerde acteurs, die twee keer werd opgevoerd in een uitverkochte Balie.
De voorstelling toonde een overzicht van de ervaringen van Beatrix met haar diverse premiers of liever gezegd andersom.
Zo kwamen alle affaires nog eens langs.

Pogingen van het bestuur om per email van de burgemeester van Amsterdam duidelijkheid te krijgen over de grenzen van het recht op demonstratie leverden geen antwoord op.

Een interview in het AD waarin de voorzitter meldde dat er geen reactie kwam uit de Stopera, leidde wel tot een prompte reactie en een dag erna werden Hans Maessen en de voorzitter door burgemeester Van der Laan uitgenodigd voor een gesprek.
Dat begon enigszins kribbig vanwege de miscommunicatie, maar eindigde harmonieus.
Van der Laan bood ons ruimte om te demonstreren op de Dam, mits dat individuele uitingen zouden zijn.
Dat ging toch mis. Twee personen, onder wie Hans Maessen, werden gearresteerd en afgevoerd.
Gelukkig hadden we een NOS-journaalploeg achter de hand, alsmede juridische steun.
Na een uur werden de arrestanten door de Officier van Justitie in vrijheid gesteld.

Het bestuur gaat ervan uit dat de burgemeester van Amsterdam is overruled door andere krachten.
Dat hebben Hans Maessen en de voorzitter gedurende een (2) uur durend overleg met de burgemeester en de hoofdcommissaris betoogd.

Een en andermaal hebben wij de Amsterdamse top gezegd, dat wij in hun goede trouw geloofden en dat de oorzaak van het probleem elders (in het paleis op de Dam?) lag.

Gezien het intensieve 1ste halfjaar van 2013 heeft het bestuur een “Dag op de Hei” georganiseerd teneinde dit halfjaar te evalueren.
Wat ging goed, wat ging minder goed en wat te doen om onze aanpak te optimaliseren?
Onderwerpen waren o.m.:
(onderlinge) communicatie
deskundigheid op het terrein van de PR
communicatie met de politiek
relaties met de pers
gebruik van deskundigheid van leden
verjonging van het bestuur

Nu wat andere feiten.
Het bestuur heeft 17 maal vergaderd.
Er is een coalitie gevormd met “Het is 2013” en Pro Republica.
Het aantal leden is verdrievoudigd.
Er is contact geweest met 1000 nieuwsbureaus all over the world.
Het NRG staat in elke Rolodex van Nederlandse persbureaus.
Is er weer gedoe met de oranjes: men belt ons.

Voorts, met toestemming van de erven Van den Bergh, de uitgever en de ontwerper van het omslag, heeft het bestuur een heruitgave gerealiseerd van het “Klein republikeins handboek”.

Er hebben in april en november Algemene Leden Vergaderingen plaatsgevonden in Nijkerk.

In de Kargadoor in Utrecht heeft in oktober een extra ledenvergadering plaatsgevonden als onderdeel van de procedure tot liquidatie van de “oude” vereniging.
Op 23 november is de “oude” vereniging definitief geliquideerd.

Op 26 november zijn de voorzitter en de overige leden van het bestuur van de “nieuwe” vereniging gekozen.
Hiermee is tevens de wens tot verjonging gerealiseerd.
De vice-voorzitter/secretaris trad af.

De ALV heeft op 26 november besloten thematische werkgroepen in te stellen.
Zie verder het verslag van 26 november.

Samenvattend was 2013 een jaar met veel activiteiten en veel impact. Zowel wat activiteiten betreft, als de aandacht van de (internationale) pers daarvoor.
Tevens werd het proces van de oprichting van de “nieuwe” vereniging en de liquidatie van de”oude” verenging voltooid.

Anjo Clement
(voorzitter NRG)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *