Incidenten? Ja, al bijna 200 jaar niet anders!

Voor degenen die zich wel eens iets meer in de troebele Nederlandse staatsvorm hebben verdiept wekt de huidige commotie rond het koningshuis geen verbazing. Het was alleen afwachten wanneer de bom zou barsten. Zoals August Hans den Boef zo mooi in het NRC van woensdag 7 oktober j.l. beschrijft is de geschiedenis van de Oranjes als monarchen een aaneenschakeling van incidenten. Dan kun je niet meer van incidenten spreken maar is het structureel. Het structurele probleem is de onwerkbare staatsvorm waarbij de koning de ministers benoemt en ontslaat (het staat echt in de grondwet!) maar waarbij via een subtiel maar onhoudbaar spel al enkele generaties de koning zijn werkelijke macht grotendeels (maar niet helemaal!) heeft ingeleverd ten gunste van het parlement. Dit overigens niet uit vrije wil maar om te voorkomen dat ze via een opstand of anderszins ooit zouden kunnen worden afgezet. Ze weten dus wel dat ze niet alles kunnen doen waar ze volgens de grondwet overigens vreemd genoeg wel recht op zouden kunnen doen gelden.

Dus als de voorzitter van de verening van Oranjebonden spreekt over “incidenten” dan bagataliseert hij het probleem toch werkelijk. Maar van hem is dat te verwachten. Als echter het SP tweede kamerlid Ronald van Raak met droge ogen bij Pauw en Witteman (7 oktober) verklaart dat hij geen einde aan de monarchie wil maken maar deze werkbaar wil houden dan zakt bij mij de broek af. Meneer van Raak, deze staatsvorm is niet werkbaar. Gelukkig verklaarde hij tijdens het kamerdebat van gisteren dat hij voor een ceremoniële monarchie is. Hoewel dat niet ons einddoel is is dat een serieuze stap in de goede richting. Een andere mening is overigens dat bij een ceremoniële monarchie het gevaar bestaat dat je er nooit meer afkomt omdat de pijn dan zover gedaald is dat niemand meer de moeite gaat nemen er nog wat aan te veranderen. Een forse revolutie schijnt het enige te zijn dat in het verleden een einde heeft kunnen maken aan monarchieën.

Het NRG timmert inmiddels 11 jaar met veel inzet aan de republikeinse weg. Vaak weggehoond en niet serieus genomen. Maar het sprookjesachtige ondemocratische principe van de monarchie is niet meer van deze tijd. Op principiële gronden propageert het NRG dus de (een) republikeinse staatsvorm waarin Nederland werkelijk democratisch zijn eigen staatshoofd kan kiezen.

Het NRG probeert via zijn website het publiek te informeren over de monarchie, over de republiek en ook over bepaalde misdragingen van het koningklijk huis. Die misdragingen zijn echter geen hoofdpunt, maar aangezien Nederland zich kennelijk nogal laat inpalmen door een geblondeerde Argentijnse van twijfelachtige komaf zonder scrupules en een vermoedelijk gemanipuleerd CV is enig tegengeluid wel eens noodzakelijk.

Als we b.v. in het nieuws lezen dat een Argentijnse piloot terecht is opgepakt voor het in zee dumpen van levende gedrogeerde tegenstanders van het Videla regime, dan moeten we er even bijdenken dat deze man dit in opdracht deed van de regering waarvan Zorreguieta deel uitmaakte.

En kom niet weer met die praatjes dat hij het het niet wist en/of dat hij “allleen maar” minister van landbouw was, een technocraat. Het is bekend dat hij actief aan de voorbereiding van de coup heeft meegewerkt, dat de coup feitelijk is geleid door de grootgrondbezitters waarvan Zorreguieta een lakei was en uitvoerder.

Zie het duidelijke artikel uit 2001 in De Groene Amsterdammer van econoom Roelf Haan.

Deze duistere kringen maken deel uit van de intieme vriendenkring van de Oranjes en deze willen ze waarschijnlijk ongestoord door Nederlandse en Argentijnse journalisten in Machangulo kunnen ontvangen. Zeer wel mogelijk is dat Mozambique ook als vluchthaven kan fungeren voor Zorreguieta zelf, aangezien deze altijd nog aanklachten in Argentinië boven het hoofd hangen. In Nederland zou hij mogelijk niet veilig zijn voor uitlevering.

Prins Willem van Oranje die Nederland bevrijdde voor de rijke elite, niet voor de armen, en dorpen platbrandde als hem dat zo uitkwam, Koning Willem 1 die bij Napoleon bedelde om ergens een koningkrijkje te krijgen terwijl Nederland bezet was, Willem 2 die in Brussel feestvierde, Willem 3 de potloodventer, Prins Hendrik de brasser, Wilhelmina de voortvluchtige, Bernard de charlatan, Juliana als goedgelovige, het heeft een hele bibliotheek vol met boeken opgeleverd. Alleen Beatrix lijkt zich aardig koest gehouden te hebben, slimme vrouw. Jammerlijk genoeg is ook Beatrix dikke maatjes met Zorreguieta. Het meest schokkende vind ik toch de beelden van Beatrix naast de oorlogsmisdadiger nota bene in een kerk, diverse keren bij een doop. Kan het hypocrieter? Wat voor dominee leent zich daarvoor denk ik dan. Helaas heeft ook Beatrix geen van alle smetten vrij echtgenoot kunnen vinden. Hoe vriendelijk en mogelijk werkelijk sympathiek en met goede bedoelingen voor de mensen in Afrika ook, ik heb Klaus nooit meer kunnen zien zonder te denken aan zijn lidmaatschap van de Hitler Jugend. Als hij een vent geweest was dan had hij zich tegen het huwelijk met Maxima verzet, of op zijn minst elk persoonlijk contact met de Zorreguieta’s vermeden.

Van zo’n clan als de Oranjes is dus niets anders te verwachten dan dat ze alleen aan zichzelf denken en de heisa telkens rond het koningshuis is echt structureel, niet alleen vanwege constitutionele inconsistenties maar ook zeker vanwege hun eigen mentaliteit en gedrag.

Alle vermelde zaken zijn door serieuze mensen, onderzoeksjournalisten zowel als wetenschappers, bestudeeerd en beschreven. Zaak is dat dit nu eens eindelijk wat grotere bekendheid krijgt onder het Nederlandse volk. Onze NOS, de met ons belastingeld betaalde staatsomroep, lijkt sterk beïnvloed te worden door koningshuisgezinde bestuurders. Voor de serieuze media en zeker ook het NRG is hier een schone taak weggelegd.

Het NRG zal dus dus regelmatig de gedragingen van het koningshuis volgen, maar niet elke dag bovenop alle ontwikkelingen zitten. Wel zullen we over een week of wat een totaal nieuwe website hebben via welke we meer en sneller informatie kunnen bieden zowel over achtergronden als over nieuws. We zullen echter eerder vermeldingen en links naar de Oranjes in het nieuws plaatsen, zodat de belangstellende een centraal punt heeft voor nieuwsgaring, dan dat we continu zelf onze verhalen gaan schrijven. Als we vinden dat we iets toe te voegen hebben dan zullen we dat echter zeker doen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *