Impressie ledenvergadering 23 november in Nijkerk

Anjo Clement(voorzitter)

Beste mensen,

Onze Algemene Leden Vergaderingen van 23 november waren een groot succes.

De eerste vergadering betrof te opheffing van de oude vereniging. De bestuursvoorstellen daarvoor werden door de aanwijzingen unaniem aangenomen. Als financieel en juridisch vereffenaars werden benoemd Ton Johannisse en Gerrit van Malkenhorst.

De tweede vergadering was de 1ste ledenvergadering van de “nieuwe” vereniging. Deze was opgericht door Ton Johannisse, Gerrit van Malkenhorst en ondergetekende, die gedrieën het bestuur vormden.

Het aantal aanwezigen was behoorlijk groter dan het aantal dat zich had aangemeld. Er moesten van buiten de zaal extra stoelen worden aangerukt om eenieder te kunnen laten zitten. Dat zorgde voor enige onrust aan het begin.

Tevens ontstond daardoor een benauwde atmosfeer. Wij hadden een ruimte besteld die geschikt was voor het aantal leden dat had aangekondigd te zullen komen. Blijkbaar had een aantal leden op de valreep besloten ook te komen en daardoor was de zaal eigenlijk te klein.

Het vergadercentrum kon vanwege technische problemen geen geluidsversterking leveren, hetgeen de communicatie niet ten goede kwam.

Voor dit alles aan de aanwezigen mijn excuses, maar u kunt uit mijn verhaal tot nu toe afleiden dat wij verrast waren door de grote opkomst, daardoor de pech van een kleine ruimte en het gebrek aan geluidsversterking. Maar desondanks waren we positief verrast.

Binnenkort kunt u het verslag verwachten, maar daarop vooruitlopend al wel het volgende:

 • De aanwezigen hebben een nieuw
  bestuur gekozen. Dat bestaat uit
  Ineke Vonk, Gerrit van Malkenhorst,
  Daniel WesthoekBer en Peter
  Posthumus, allen leden van het
  bestuur van de “oude” vereniging.
 • Ondergetekende, voorzitter van de
  oude vereniging, werd bij acclamatie
  gekozen als voorzitter van het nieuwe
  NRG.
 • Twee nieuwe leden werden tot
  bestuurslid gekozen, te weten: Ruud
  van Diemen en Bert Steenbruggen. Door
  de verkiezing van beide laatsten
  hebben de aanwezigen gekozen voor en
  verdere verjonging van het bestuur,
  met behoud van en aantal ervaren
  leden.

Er is voorts over de voorstellen van het bestuur uitvoerig gediscussieerd. Er zijn vele suggesties gedaan om de voorstellen te verbeteren, hetgeen door het bestuur is toegezegd. Kortom het was een harmonieuze bijeenkomst. Waarvoor dank aan de aanwezigen.

Wij hebben aandacht besteed aan de welwillende bereidheid van de erven van Hans van den Bergh, de auteur van het Klein republikeins handboek, door het met enige aandacht te overhandigen aan Fons Alkemade, de “schijn”zoon van Hans.

Onze gastspreker Gerard Aalders heeft een boekje opengedaan over de pressie die op hem is uitgeoefend als medewerker van het NIOD n.a.v. zijn onderzoek en publicaties over het doen en laten van prins Bernard. Een litanie aan pogingen om hem de mond te snoeren. Dankzij zijn standvastigheid gelukkig zonder succes.

Dan:
Er is door vele leden gevraagd of er nog exemplaren van het Klein republikeins handboek beschikbaar zijn. Het antwoord is JA. Deze zijn te bestellen (contact@republikeinen.nl) en de kosten daarvan bedragen € 5,— (met verzendkosten € 8,—).

Na het einde van de vergadering vond een medewerker van het vergadercentrum een shawl. Kleur zwart, materiaal….Degene die de eigenaar is kan mij bellen/mailen, dan stuur ik hem op.

Tot slot:
Het nieuw gekozen bestuur komt op 7 december voor het eerst bijeen om de onderlinge taken te verdelen en te inventariseren wat onze acties in 2014 zullen moeten worden. Daarna hoort u verder van ons.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *