Eigenbelang

Wat hééft de majesteit gelijk, want de leugen regeert inderdaad. En ze weet het als geen ander. Of haar destijdse uitspraak een ‘slip of the tongue’ was of een verongelijkte reactie op een situatie, laat ik in het midden; aan meer leugens is geen behoefte.
Zíj weet wel beter.

Eigenbelang

Voor de majesteit is het een gegeven dat het volk zich graag met een kluitje in het riet laat sturen, vooral als het gaat om het koninklijke vertoon. Een publiekelijk optreden, wat minzaam wuiven en kijk, het volk is bijkans hysterisch, zwaait met vlaggetjes en uit luide vreugdekreten bij zoveel koninklijk theater. Als kinderen zo blij met de verschijning van de door god uitverkoren majesteit, die met zijn hulp – zo waarlijk helpe mij god almachtig – zo uitzonderlijk goed het land regeert en zo liefdevol voor de mensen zorgt.
Zíj weten helaas niet beter.

In mijn fantasie zie ik hoe de majesteit na zo’n zwaaiklus naar het gepeupel weer thuis komt, de pumps uitschopt, het koninklijke kapsel wegspoelt en zich bij een glas wijn eens lekker op ’t hoofd schurkt; gelukkig, dat zit er ook weer op. En heerlijk, we zijn weer ónder ons.
Tja, je moet wel wat doen voor die euro’s die elke maand op je girorekening worden bijgeschreven.
Net zoals u en ik.

Simplistisch gezegd zou gesteld kunnen worden dat de majesteit in dienst is van het volk omdat datzelfde volk haar salaris betaalt, via de belastingheffingconstructie. Tot zover geen verschil tussen de burger en de majesteit; beide partijen verrichten inspanningen en worden daarvoor beloond. De ene partij weliswaar via een publiekelijk overeengekomen CAO, de andere partij via verborgen constructies en geheime afspraken.

Het gevolg is dat de eerste partij, de belastingbetalende burger, niet weet waar hij aan toe is, zich bedonderd en belogen voelt door het stiekeme gedoe en in opstand komt. De tweede partij heeft er alle belang bij dat alle inkomsten en vooral alle revenuen voortvloeiend uit geheime overeenkomsten en afspraken verborgen blijven, vermoedelijk wel aanvoelende dat er grenzen zijn aan de liefde van de burger voor de familie.

De beerput moet vooral gesloten blijven, het volk moet, mág niet weten hoe vaak wie op kosten van de gemeenschap elders in de wereld heeft geshopt of vrienden bezocht, hoe hoog de opbrengsten van het kroondomein voor de familie zijn en hoe hoog de onderhoudskosten ervan voor de belastingbetaler; waarom de familie gratis in de paleizen woont, waarom de belastingbetaler het onderhoud betaalt en waarom de paleizen worden geschonken aan de familie als de monarchie wordt opgeheven. Enzovoort, enzovoort.

Naast volledige openheid over de financiële zaken aangaande de familie moeten eveneens alle afspraken en overeenkomsten die de staat Nederland en de familie ooit hebben gemaakt openbaar worden gemaakt; elke burger moet kennis kunnen nemen van de inhoud en vooral van de consequenties.

Daar heeft het volk als belastingbetaler recht op.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *