Eedaflegging door GroenLinks parlementariërs

Ineke Vonk

Van de negen GroenLinks parlementariërs zullen vier Kamerleden de eed van trouw aan de koning niet afleggen.

In het verkiezingsprogramma van GroenLinks staat dat GroenLinks streeft naar een republiek, dat wil zeggen, afschaffing van de monarchie en een gekozen staatshoofd. Je zou er dus van uit gaan, dat de leden van de Eerste en de Tweede Kamer van GroenLinks dit standpunt in praktijk brengen en op 30 april geen eed/belofte zullen afleggen aan een staatshoofd dat niet is gekozen.

Nadere informatie bij de Kamerleden geeft aan waarom de een wel, en de ander niet de eed af legt. Op het GroenLinkscongres van 3 maart jl. is nog even gediscussieerd over de te volgen lijn t.a.v. de inhuldiging. Bram van Ojik, fractievoorzitter, heeft daar ingebracht dat het aan de parlementariërs zélf wordt overgelaten om naar eer en geweten te bepalen of ze de eed/belofte afleggen. Het GroenLinks ledencongres heeft daarin berust.

Toch komt het vreemd over, dat leden van een republikeinse partij aan de Koning zullen zweren of beloven dat zij Zijn onschendbaarheid en de rechten van Zijn Koningschap zullen handhaven!
Als GroenLinks lid en dus republikein heb ik alle parlementariërs hierover aangeschreven. Van enkelen heb ik antwoord gekregen en ik hoop dat mijn brieven met argumenten toch nog de overige vijf parlementariërs over de streep zullen trekken en dat zij op 30 april eerlijk naar eer en geweten de eed niet af zullen leggen.

Het kan toch niet zo zijn, dat parlementariërs van een integere partij als GroenLinks zo halfslachtig en leugenachtig zullen reageren op de dag dat ze juist kunnen laten zien waar ze voor staan: de republiek der Nederlanden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *