De kantélen kantelen

paleishek
Meer en meer krijgen mensen genoeg van de koninklijke soap en de ondemocratische monarchie. Men ergert zich aan de uitspraken en de kritiek van de majesteit, aan het gedoe in de familie, aan de schimmigheid (geheim wekelijks overleg tussen de minister-president en de majesteit), aan het onbehoorlijke gedrag c.q. toe-eigenen van privileges door de nieuwbakken prinsessen (het regeringsvliegtuig gebruiken om elders in Europa te shoppen), de bemoeizucht van de majesteit in regeringszaken, de met mysterie omgeven kosten van het koninklijk huis en recentelijk de betuttelende tekst over verdraagzaamheid en respect in de kersttoespraak – tot op heden is zij blijkbaar nog niet op straat voor hoer uitgemaakt of in haar gezicht gespuwd.

De weerzin tegen de monarchie groeit gestaag en het kan dan ook niet uitblijven dat de kritiek wordt uitgesproken; niet meer alleen tijdens de verjaardagfeestjes en in onderlinge gesprekken maar ook in de media. Zelfs in De Telegraaf, bij uitstek het lijfblad van en voor de koningsgezinden, bleek uit de rubriek ‘stelling van de dag – Koningin Beatrix moet staatshoofd blijven’ op 8 januari jl. dat 52 procent van de mensen het daarmee oneens was en vindt dat de vorstin geen lid meer moet zijn van de regering en alleen nog maar ceremoniële taken mag uitvoeren. Zij zien de constitutionele monarchie als een ‘fossiel instituut’. Einde citaat.

Steeds meer mensen doorzien het sprookje en de onbenulligheid ervan.
Zoals Youp van ’t Hek in 2001 in NRC Handelsblad al schreef: ‘Ze [de majesteit] is volgens afspraak een keurige spek-en-bonen mevrouw, niks meer en niks minder en iedereen die onder de indruk is van deze poppenkast is een uilskuiken’.

Als de ogen open gaan en de kritiek op de monarchie manifest wordt is het een logisch gevolg dat nagedacht wordt over een alternatief, en kijkend naar andere landen in Europa blijkt dat een land ook zonder monarchie uitstekend functioneert.
Een republiek met een gekozen staatshoofd dat naast zijn of haar functie de enkele ceremoniële verplichtingen vervult, en dat bij binnenlandse rampen op inlevende wijze zijn of haar meeleven toont; voor dit soort klusjes hoeft geen majesteit in stand te worden gehouden.

Het wordt tijd om na 170 jaar monarchie in Nederland weer terug te keren naar de oorspronkelijke staatsvorm: de republiek.

Hoog tijd.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *