Dag van de Republiek – vervolg

Het voorstel van het NRG bestuur om te komen tot een dag van de Republiek is door u warm onthaald! Wij ontvingen per mail maar liefst 48 reacties van leden met suggesties en opmerkingen. Er was geen enkele reactie tegen de basisgedachte om tot zo’n dag te komen. De meerderheid van de reacties die kiest voor het aansluiten bij een historische datum van republikeins belang lijkt te willen teruggrijpen naar de totstandkoming van de eerste republiek in de tweede helft van de zestiende eeuw, boven de totstandkoming van de Bataafse republiek in 1798.
Het bestuur zal de komende maand via de NRG website een stemming houden onder republikeinen die wordt ingeleid met een oproep en een verwijzing via deze nieuwsbrief zodat niemand de stemming kan missen. De e-mail reacties zullen geanonimiseerd bij de betreffende stempagina geplaatst worden zodat u ze zelf kunt lezen alvorens uw keus te maken. Er zal gekozen kunnen worden tussen alle tot nu toe genoemde data. De definitieve beslissing wordt genomen op de algemene ledenvergadering in Nijkerk op (voorlopig datum) 20 april as. We mogen aannemen dat deze de uitslag van de stemming zal respecteren.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *