Dag van de Republiek – Reacties van Leden

Overzicht van de per e-mail ontvangen reacties op “Dag van de Republiek”


L.S.

26 juli, de dag waarop in 1581 de ‘Acte van Verlatinghe’ werd ondertekend waarmee de Spaanse Filips II werd afgezet en Nederland een republiek werd heeft mijn revolutionaire voorkeur, toch iets dichter bij het volk dan Munster en de ouderdom van ons republikeins verleden speelt hierin ook een rol.

Met republikeinse groet,


Zie Staatsregeling voor het Bataafse volk
Omdat daar geen enkele Oranje bij betrokken was.
Alle anderen wel.

Groet,


Beste republikeinen,
Super goed idee. Derde zaterdag in april lijkt mij prima. Nog net geen Koninginnedag, soms wel, soms niet meivakantie, hangt van de regio af , kan voor- of nadeel zijn,
maak het maar een voordeel. eerst dag van de Republiek, dan Koninginnedag. Ook een interessante volgorde.
Klein Republikeins Handboek bezit ik al jaren, heel duidelijke argumentatie. Hans van den Bergh was een goede vriend, maar ik weet precies aan wie ik een gratis exemplaar ga geven.
Groet,


Goed idee, een jaarlijkse Dag van de Republiek, liefst op een vaste datum. Een bijeenkomst kan het best op een zaterdag- of zondagmiddag worden gehouden, als dat niet de gekozen vaste datum is dan de eerstvolgende na de officiele. Op de officiele dag zelf genereer je dan voorpubliciteit voor de bijeenkomst op de zater/zondag daarna.
Vaste ingredienten:
– republikeinse aspecten van het afgelopen jaar (+ = geen rol meer voor de majesteit in de formatie) en wensen – verwachtingen voor het komende jaar (troonsbestijging Willem IV)
– actueel verhaal uit een Europees buitenland
– leerzame historische presentatie uit de Nederlandse geschiedenis
– iets passends leuk-cultureels

Elk jaar zou ook een actueel Nl aspect grondig kunnen worden onderzocht, waarvan de resultaten op de Dag vd R worden gepresenteerd, ik stel voor om te beginnen met de ondemocratische invloed van sommige prinsen/echtgenotes op een beleidsterrein, te beginnen met Prinses Petra (inmiddels Laurentien) Brinkhorst mbt ongeletterdheid (kost handen vol onnodig geld en de politiek danste te veel naar haar pijpen, al gaat dat de laatste tijd ietsje beter). Met Maxima en Mabel heb ik persoonlijk minder problemen, Maxima lijkt geen eigen afwijkend koers te varen dat invloed heeft op het regeringsbeleid, en Mabel gaat gewoon door met het internationale werk dat ze toch al (heel goed!) deed. Wat de andere heren en dames deden en doen ben ik even kwijt.

Juli is niet geschikt, mij lijkt 15 mei Vrede van M het beste, is ook minder omstreden dan 23 april, omdat daar altijd nog de Franse overheersing aan kleeft. Ik zit daar persoonlijk niet zo mee, ik draag Soekarno en de Birmees Aung San niet na dat ze de Japanse bezetting gebruikten om van het Nederlandse – Engelse koloniale bewind af te komen. Maar zo’n discussie kunnen we beter met onze Dag van de R omzeilen, de vrede van Munster is toch prachtig ? Volgend jaar kan dat dus op woe 15 – za 18 mei.
Als het niet de ver weg is voor velen kan die ook mooi in Winterswijk plaatsvinden, in een zaaltje van hotel-restaurant Het Wapen van Munster, eventueel ook in wisselende plaatsen: ”In Alkmaar begint de historie” etc.

Misschien aardig om reacties als deze bij elkaar toegankelijk te maken, met een LinkedIn groep bijvoorbeeld (of is die er al …?)

Succes er mee,


Het is moeilijk kiezen tussen de genoemde datums. Echter, zolang er in de documenten verwezen wordt naar een monarch kan het betreffende document of de gebeurtenis toch niet echt als Republikeins beschouwd worden. Daarmee vallen de oudste data dus af. Eigenlijk blijft dan alleen de Bataafse Republiek over. Dat vind ik geen slechte keuze. Van
de twee genoemde data is 1 mei misschien de mooiste maar ik weet niet of het verstandig is deze datum te kiezen. Wat er voor spreekt is dat het 1 dag na de huidige datum ligt waarop ‘Koninginnedag’ gevierd wordt. Na de viering van het Koningschap komt de Republiek! De eerste dag van mei is ook psychologisch een goede keuze: een nieuw begin en van oudsher een feestdag waarop van oudsher aan veel nieuwe en goede zaken aandacht werd besteed. Zie daarvoor oa het Nederlandse wikipedialemma over de maand mei. Tenslotte het feit dat de Staatsregeling een democratische grondwet is, is ook veel waard. Wat er tegen spreekt is dat de dag al ‘bezet’ is voor de viering van de ‘Dag van de Arbeid’. Volgens mij is die viering trouwens aan het wegebben maar je weet nooit hoe dat in de toekomst verder zal gaan. Als alternatief zou dan 23 april genomen kunnen worden. Op deze dag werd de inhoud van de Staatsregeling vastgelegd. Op zich een belangrijk feit. Deze dag mist echter alle voordelen van 1 mei, het enige voordeel is dat de dag als feestdag nog niet bezet is. Ik heb een lichte voorkeur voor 1 mei.

Vriendelijke groet,


Geacht bestuur,
Mijn voorkeur gaat uit naar de datum 15 mei.
Ik vind het een heel goed idee van jullie en ik doe graag mee. Ik ben nu voor een maand op Curacao, maar zodra ik terug ben, wil ik graag een republikeinse vlag bestellen. Ik hoop dat deze nog leverbaar zijn.

Met vriendelijke groet,

P.s. kan ik ook een Republikeins handboek bestellen? Ik heb veel mensen in
mijn omgeving die nog in sprookjes geloven en ik wil ze graag met feiten uit
de droom helpen.


Op 1 mei wordt er al de ‘dag van de arbeid’ gevierd. Op 23 april zitten de scouts, al dan niet bij een kampvuur, St. Joris te vieren. Blijven over: 15 mei en 26 juli. De laatste datum valt in de zomervakantie; men is dan met andere dingen bezig. Conclusie: de meest geschikte dag is 15 mei.


L.S.

Mijn voorkeur gaat uit naar 26 juli, bij de ondertekening van de Acte van Verlatinghe werd Nederland de Republiek.

met vriendelijke groet,


26 juli lijkt mij prima als dag van de republiek

Vr.gr.


Geachte redactie,

Mijn voorkeur gaat uit naar 15 mei.

Met vriendelijke groet,


Geacht Bestuur,

Het is geen geringe kwestie om te bepalen op welke datum de republiek ontstond. Naar mijn mening moet men daarvoor de dag kiezen waarop men definitief besloot de soevereiniteit bij de Staten-Generaal te leggen.

De Acte van Verlatinghe was niet dat moment. Op theologische gronden was men van mening dat de soevereiniteit bij de persoon van de rechtmatige Landsheer, i.c. koning lag, en dat die soevereiniteit hem door God gegeven was. Een koning ‘afzetten’ kon dus helemaal niet! Men vond daar de oplossing voor om de koning de koning te laten, maar gewoon als volk bij hem weg te gaan (“Verlatinghe!). Maar daarna zat het idee van de soevereiniteit die in een persoon lag nog rotsvast in hoofden en harten. Men bood dus eerst de soevereiniteit nog aan aan de Hertog van Anjou, en later aan Elisabeth van Engeland. Beide pogingen mislukten, en men besloot de soevereiniteit bij de Staten-Generaal te leggen. DAT is mijns inziens het moment waarop men ten principale een republiek werd. (Op dit moment weet ik jaar noch dag precies, maar dat ga ik uitzoeken en ik zal het u nog laten weten.)

Er zijn wel goede gronden om het ontstaan van Nederland als aparte staat te doen ingaan bij die Acte van Verlatinghe, maar dat is een andere kwestie.

Weliswaar behield men een Stadhouder, maar waar diens functie vroeger die van plaatsvervanger, eigenlijk van de landsheer, maar inmiddels feitelijk van de (Spaanse) koning (die ook de landsheer was), was, werd hij nu een ambtenaar die ondergeschikt was aan de Staten-Generaal (St.G.) Toen Maurits later “de wet verzette” gold dat dan ook terecht als een (poging tot) staatsgreep.

Bij de Vrede van Munster, die samenviel met de Vrede van Westfalen, werd de Republiek der Verenigde Provinciën internationaal erkend (hij was er dus al) en werd het principe van de natie-staat erkend. Dat lijkt mij dus niet het goede moment. Hetzelfde geldt van de Staatsregeling voor het Bataafsche Volk van 1798.

Het besluit van de St.G. om de soevereiniteit zelf op zich te nemen, is vrijwel onbekend bij het grote publiek, en zal dus zeker in het begin niet veel herkenning opleveren. Maar wellicht ligt hier een schone taak voor het genootschap om dat belangrijke (belangrijkste?) moment in onze geschiedenis bredere bekendheid te geven? En ook dat de Stadhouder van dat moment af eigenlijk een gewone ambtenaar was?

De Belgen begrepen na 1830 heel goed dat het erom ging van wat of wie de soevereiniteit afhangt: van God, en dus onaantastbaar, of van een andere instantie? De Belgen kozen ervoor om hun koning “Koning der Belgen” te noemen. Dat betekende buiten iedere twijfel dat het volk de koning zijn soevereiniteit ook weer rechtens kon afnemen. Als dus bijvoorbeeld zou blijken dat er geen erfgenamen van de troon zijn die daar geschikt voor zijn, en boze tongen beweren dat dat in België eigenlijk het geval is, kan men het koningschap “gewoon” overhevelen naar een andere familie.

Het voorgaande toont overigens aan dat de erfelijkheid van het koningschap niet alleen praktisch het domste is wat men kan doen, maar ook in strijd is met een van de belangrijkste democratische verworvenheden van de Franse Revolutie: de volkssoevereiniteit! (In het algemeen vind ik dat het principiële punt van de strijdigheid van het Koningschap met de democratie teveel wordt verward met de kwestie van de erfelijkheid van dat ambt. Een niet-erfelijk koningschap, berustend op de volkssoevereiniteit is dus democratisch denkbaar, maar is, in vergelijking met het presidentschap, een overbodige constructie.)

Overigens ben ik van mening dat men gewoon helemaal zonder staatshoofd kan. Die paar ceremoniële functies kunnen heel goed verdeeld worden over de Vice-President (dan: Voorzitter) van de Raad van State, de Ministerraad, en de voorzitters van de beide Kamers van de St.G.

Met vriendelijke groet,

Vervolgtekst van dezelfde schrijver:

Geacht bestuur,

inmiddels heb ik gevonden dat een belangrijk moment is geweest de Deductie van Vrancken, uit 1587, waarin werd geconcludeerd dat de soevereiniteit van Holland niet bij de Landsheer lag, maar bij de Staten. Deze deductie werd hevig betwist, maar toch werd op basis van dit document, in 1588 de Republiek uitgeroepen. Helaas heb ik nog geen precieze datums gevonden. Omdat de Deductie omstreden was, maar op 1588 “officieel” werd bekrachtigd zou het mijn voorkeur hebben om het bereiken van de staatsvorm, de Republiek, in 1588 te plaatsen.

M.Vr.Gr.

Vervolg:

Door verdere naspeuringen op het Internet en inlichtingen, gekregen van een kennis van mij, Feico Houweling, een historicus die cursussen en lezingen geeft op het gebied van de geschiedenis, (op Internet te vinden) ben ik tot de volgende voorlopige conclusie gekomen.

Op basis van de Deductie, ook genoemd Corte Vertoninghe heeft Van Oldenbarneveld aan een aantal gewesten voorgesteld om de monarchie af te schaffen en de soevereiniteit aan het volk over te dragen. De Gewesten hebben daartoe bij een resolutie van 1588 besloten! Die resolutie zou men dus als basis van de republiek als staatsvorm kunnen nemen. Maar Houweling wijst er terecht op dat het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën een langzaam proces is geweest, en dat daar het onafhankelijk worden, vooral gezien als het terugkrijgen van oude rechten, en het aannemen van de republiek als staatsvorm, een langzaam en gecompliceerd proces is, waarbij beide wordingsgeschiedenissen nogal door elkaar lopen. Hij wijst bijv. op de volgende data, ik citeer:

Interessante discussie, maar zonder veel aanwijsbare data. Het is een proces:
1572 – Holland besluit zelf de stadhouder aan te stellen
1579 – Positie stadhouder in Unie van Utrecht nader bepaald, Friesland bedingt eigen heerlijkheid
1581 – Landsheer afgezworen, stadhouder desondanks gehandhaafd door Staten
1585 – Verdrag van Nonsuch, Engeland mag meebeslissen over de stadhouder (geschrapt na vertrek Leicester).
Er is dus geen groots moment, mede omdat de discussie zich in verschillende fasen in de diverse gewesten afspeelt.

Maar anderzijds stelt hij dat er geen reden is om niet één datum te kiezen.

Houweling wees mij er nog op dat iemand die hier ook heel veel van moet weten de auteur is van het boek:
Knapen, B., De man en zijn staat. Johan van Oldenbarnevelt 1547-1619
(Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2005, 368 blz., €29,90, ISBN 90 351 2890 7).

We zouden nu verschillende wegen kunnen bewandelen. Als u dit een interessant spoor vindt, zou ik naar het Nationaal Archief kunnen gaan (deze periode is nog niet gedigitaliseerd), en de resolutie ter inzage kunnen vragen om een datum te vinden. (Ik woon vlakbij den Haag) Anderzijds zou men het genoemde boek van Knapen kunnen inzien, dan wel contact kunnen zoeken met Knapen.

Zelf opteer ik voor de nog te vinden datum van de resolutie als het feitelijk ontstaan van de staatsvorm van Republiek in onze gewesten.

Ik hoor graag van u wat u er tot zo ver van vindt.

M.vr.gr.


Voorkeur 26 juli ,het begin van ons republikeins verleden.

Verstuurd vanaf mijn iPad


Mijn voorkeur heeft 26 juli

gr


Geachte Republikeinen,

Wat een geweldig idee om een “Dag van de Republiek” in te gaan stellen!

Ik denk dat een vaste datum, die verband houdt met een belangrijk historisch feit, de beste keus zou zijn. Het ondertekenen van de “Acte van Verlatinghe” is een gebeurtenis waar ik als Nederlander echt heel trots op ben (terwijl ik er in het algemeen helemaal niet zo trots op ben Nederlander te zijn). Het feit dat “wij” toen als Nederlanders ons lot in eigen handen durfden te nemen, zou ons kunnen inspireren in deze tijd en verdient het om veel meer onder de aandacht gebracht te worden. Van de drie genoemde data zou deze daarom mijn voorkeur hebben.

Nadeel van 26 juli is dat het in de vakantieperiode valt. Mogelijk zouden 15 mei of 23 april daarom beter zijn. Een specifieke dag (zoals de derde zaterdag in april) biedt zeker praktische voordelen, maar ik vind die niet opwegen tegen de voordelen van historische bewustwording, zoals hierboven verwoord.

Ik wens U veel wijsheid met Uw beslissing.

hartelijke groeten,


Halo,

Mij lijkt de derde zaterdag van april de beste.

MET ZONNIGE GROET,


Zou 20 augustus geen optie zijn.
Dit is de dag in 1672 dat de gebroeders de Witt vermoord werden.
Daarbij juichten de oranje aanhangers,”Oranje boven de Witten onder”
Voor mij zou 20 augustus de dag van de Republiek mogen zijn.

Het verbaasd mij keer op keer hoe een groot deel van de bevolking dit zogenaamde koningshuis adoreert.
Wel heb ik een vraag aan u.
In hoeverre is mevrouw von Amsberg een rechtstreekse nazaat van Willem van Oranje. Zij wil geen DNA afstaan.En waarom niet.Is dat uit arrogantie of weet ze zelf dat het niet juist is.Waar kan ik de juiste informatie krijgen over deze kwestie.

Met vriendelijke groeten,


L.s.

De dag waarop de eerste democratische grondwet van Nederland werd aangenomen – 23 april – lijkt mij het meest geschikt als dag van de republiek. Het is symbolisch voor de verbinding van de republiek. Je kunt wel een republiek uitroepen maar als er wettelijk nauwelijks of niets geregeld is verzandt een republiek gauw in een vechtlustige anarchie, met als gevolg de behoefte en roep om een dictatoriale leider/koning.

Deze dag laat zien dat een republiek een hoog gehalte aan (humaan)democratisch kan hebben en ontneemt koningsgezinden en religieuzen het argument dat je een bindende leider nodig hebt. De grondwet is de bindende faktor. Een grondwet bindt de verschillende landsdelen. Deze grondwet getuigt daarbij van een hoog democratisch gehalte voor die tijd. En het is nog de eerste grondwet ook. Dat het woord vrouw er niet in voorkomt en niet uitgesloten werd, getuigt mijns inziens juist van het democratisch gehalte. Het ging en gaat niet om vrouwen en mannen maar om mensen. Dat de vrouw in de praktijk wel werd uitgesloten is niet anders dan een kwestie van mannelijke hoogmoed die we ook vandaag de dag nog regelmatig tegenkomen.

De dag van inwerking treding van deze wet – 1 mei – vind ik te verwarrend met de dag van de dag van de arbeid. Temeer daar veel arbeiders koningsgezind zijn [de kinderlijke behoefte aan een ouderlijke leider], getuige de massale voorstanders van het koninghuis en de volksgekte als er ergens weer eens een lid van het koningshuis verschijnt.

Met vriendelijke groet,


t.a.v. bestuur

gaarne zou ik kiezen voor 5 mei, de dag van de vrijheid, een feestdag verkwanseld door diverse regeringen

met vriendelijk groet


Mijn voorkeur gaat uit naar een vaste (zater-)dag in het voorjaar.
Het voorstel om de derde zaterdag van de maand april
lijkt me een goed idee.
Tevens staat die datum dicht bij de 23e april wat een
belangrijke dag is in het republikeinse verleden!
Vr.groeten


L.S. ,

15 mei is een geschikte dag om de Republikeinendag te houden.
Beter dan 26 juli; dan zijn veel mensen op vakantie.
Een vaste datum is beter dan een vaste week- of maandag omdat mensen dat beter onthouden en derhalve de kans groter is dat ze aanwezig zullen zijn.
15 mei is ook de meest officiele start van onze Republiek.
Groeten,


IK zou zondermeer kiezen voor 26 juli omdat dat het eerste officiéle moment is in onze geschieden dat Nederland een Republiek werd en dat had zo moeten blijven. Het is ons toen gelukt om het adelijk gespuis(dat voorkomt uit jatwerk van het volk,Marx noemde dat gelegaliseerde misdaad)het land uit te krijgen.Heeft u eergisteren gehoord dat een vooraanstaand Nederlandse historicus(kan helaas niet op zijn naam komen)voor televisie heeft verklaard(nav Bernhard”s poging om SSers te laten fusilleren zonder enige vorm van rechtsgang en dat altijd als een grap heeft afgedaan)dat er of binnen Binnenlandse Zaken of binnen de AIVD of binnen de RVD een clubje mensen werkzaam is met als hoofddoel de koninklijke familie te dekken/buiten schot te houden als er iets(wat dan ook)mis dreigt te gaan of mis is gegaan.Adel verloochent zich nooit (Spaanse koning ,jachtpartijen enz).Genoeg,ik laat het hierbij.
Gr


Geacht bestuur,

Allereerst lof voor de laatstverschenen nieuwsbrief! Duidelijke informatie, goed verzorgd.

De Dag van de Republiek.
Wanneer een vaste dag (bv ‘een’ zaterdag in mei) wordt gekozen is hieraan geen andere achterliggende gedachte verbonden dan: reden voor een feestje.
Nmm moet zo’n dag een duidelijke achtergrond hebben, een herdenkingsdag. Dat betekent een vaste datum en de meest voor de hand liggende is dan toch 26 juli, de dag waarop in 1581 de onafhankelijkheid werd uitgeroepen, het startpunt van de Nederlandse natie. Die datum is voor iedereen (republikein of monarchist) aanvaardbaar en kan zo uitgroeien tot Nationale Feestdag. Daarom is het misschien beter om niet van een ‘Dag van de Republiek’ te spreken maar over ‘Onafhankelijkheidsdag’.

De Onafhankelijksdag zal in de toekomstige Republiek 30 april (of welke oranjedag ook) en 5 mei als Nationale Feestdag vervangen. Tot die tijd kan het NRG altijd bv voor de laatste zaterdag vòòr 26 juli kiezen om activiteiten te ontplooien.
Dat de dag in juli (vakantietijd) valt mag niet van invloed zijn. Vieren Amerikanen en Fransen hun nationale feestdagen minder omdat die in juli vallen?
Ik kies daarom vol overtuiging voor 26 juli, de dag waarop in 1581 Nederland zich onafhankelijk verklaarde.

Klein Republikeins Handboek.
Nu is de heruitgave bekend gesteld aan (alleen) de leden. Misschien is het handig tzt ook op de website (op het aanmeldingsformulier) te vermelden dat men bij aanmelding dit boekje krijgt toegezonden.

Zorreguieta.
De onderzoeksjournalist Arnold Karskens is bezig bewijzen te verzamelen tegen de schoonvader van ons toekomstig staatshoofd (zie www.arnoldkarkens.com http://www.arnoldkarkens.com ) . Daarvoor zijn fondsen nodig, zegt hij op zijn website. Het is nmm geen taak voor het NRG om actief te zijn in dit soort zaken (zoals een voormalig voorzitter wèl meende te moeten doen) maar het lijkt me geen verkeerd idee om het onderzoek financieel te steunen. Hoe denkt het bestuur daarover?

Groet en Leve de Republiek,

Leo


Geacht Bestuur,
Het lijkt me voor de hand liggend dat er voor een formele datum wordt gekozen die zijn oorsprong heeft in het republikeinse verleden van Nederland. Een historische referentie lijkt mij van belang en is goed te beargumenteren. En wat zijn we tenslotte zonder geschiedenis!
Met vriendelijke groet,

Apeldoorn


Mijnheer,

Wat betreft de keuze van de Dag van de Republiek lijkt mij het beste om deze te bepalen aan de hand van de Bataafse Republiek, zodat de Nederlanders er iedere keer weer aan herinnerd worden hoe jong onze huidige staatvorm is. Denk dat heel weinig Nederlanders zich beseffen dat Nederland in het jaar 1800 nog een republiek was.

Je zou dan ook de “Week van de Republiek” kunnen instellen, gebaseerd op de week tussen 23 april (aanname van de wet) e 01 mei (in werking treding), zodat er automatisch een zaterdag in valt. Op deze zaterdag kunnen er dan activiteiten georganiseerd worden.

Het meldpunt “Majesteitschennis” vind ik een geweldig initiatief, maar hoe kunt U dit goed comuniceren naar het volk? Heeft U al gedacht aan een Facebook pagina?

Com os meus melhores cumprimentos,
Atentamente,


L.S.

Dank voor jullie brief en hierbij wil ik mijn voorkeur uitspreken voor de dag van de republiek. Mijn voorkeur gaat uit naar een vaste datum te weten 15 mei, waarop in 1648 de Vrede van Munster werd getekend. Daarnaast bevindt 15 mei zich altijd na Pasen en bijna altijd voor Pinksteren waardoor de doorgewinterde republikein altijd acte de presence kan geven. Bij een vaste datum kunnen ook nooit misverstanden ontstaan. Ik ben benieuwd wat de uitkomst wordt en…… wanneer wordt hierover beslist?
Leve de Republiek!

Hartelijke groet,


Voor een dag van de republiek gaat mijn voorkeur uit naar een specifieke vaste dag. Dit lijkt mij het meest praktisch.
Vriendelijke groet


BESTUUR NIEUW REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP
Voor de Dag van de Republiek kies ik 26 juli (Acte van Verlatinghe 1581).
Hiermee tonen we/Nederlanders, dat wij zo’n 430 jaar oefening in zelfbeschikking/vorm van democratie hebben.


Beste republikeinen,
De dag van 23 april lijkt ons een goede keuze, omdat de grondwet van de Bataafse Republiek op deze dag in 1798 werd aangenomen. Volgens deskundigen was deze grondwet zelfs beter dan de huidige, maar dat kunnen wij niet beoordelen. In elk geval was er geen sprake van een koning.
Een tweede reden is dat Bataafse grondwet door mevrouw van Amsberg wordt genegeerd, wanneer de grondwet ter sprake komt. Waarschiijnlijk ook door haar zoon, wanneer hij koning wordt.
23 april als dag van de republiek, vlak voor koninginnedag; zo worden mevrouw van Amsberg en haar zoon er elk jaar aan herinnerd.


15/5 lijkt mij geschikter dan 26/7, wanneer half NL al op vakantie is. Ik kies dus voor 15 mei!!
Leve de Republiek.

alt text


Vier deze dag op Koninginnedag.


26 juli lijkt ook mij een juiste datum voor deze dag


Geachte dames en heren ook,
Ik ben natuurlijk voor de datum 26 juli!
Veel groeten,

Aartswoud


Beste allen,

Vlak vóór of direct ná Prinsjesdag heeft mijn voorkeur.
Vriendelijke republikeinse groet, VeraS.

Ik ben historisch gezien niet zo goed op de hoogte van Europese ontwikkelingen Monarchie versus Republiek. Wat ik mij kan voorstellen is de keuze te bepalen door een significante historische gebeurtenis, die betrekking heeft op het ontvlechten van de relatie monarchie en openbaar bestuur en die een duidelijke emotionele mijlpaal was voor alle Nederlanders c.q. Vlamingen.


Geacht Bestuur

Mijn voorkeur gaat uit naar 1798. Onze eerste grondwet, waarin ook niets gezegd wordt over een koning.
Met vriendelijke groet,


Geachte leden van het Bestuur,

Het doet mij een genoegen dat wij de nederlanders ook een dag van de Republiek kunnen gaan geven. Want zoals u weet is dat in vele landen (republieken) van de wereld al het geval, b.v. d.m.v. het herdenken van een dag dat men bevrijd was van een monarchie of een ander soort gelijke erfelijke ergelijke staatshoofd bepaling.

Nu dus de keuze van z’n dag. Gezien het feit dat we er mee moeten leven dat dit in het begin niet de grootste bekendheid heeft en dus een beperkte opkomst zal hebben, is het belangrijk dat hiervoor niet een werkdag voor wordt gekozen, dus een zaterdag of zondag. Verder is een
dag te kiezen die historisch of willekeurig op z’n vaste dag dient te vallen. Wel is het aan te bevelen dat z’n dag nooit in een vakantie periode moet vallen, want dat zou juist in het begin een negatief effect kunnen hebben.

De historische keuze laat ik over aan de geschiedkundigen onder onze leden. Voor een willekeurige zaterdag of zondag heeft iets in de maand mei mijn voorkeur, ook al omdat april nu nog een dag heeft waar wij republiekeinen afscheid van willen nemen.

Met vriendelijke groet,


Geacht Bestuur,
Onder getekende, kiest voo r 26 juli de dag,dat de republiek ontstond.
Hoogachtend


Geacht bestuur,

Naar aanleiding van uw laatste mail:

Uit pragmatisch oogpunt is 26 juli, de dag waarop in 1581 de ‘Acte van Verlatinghe’ werd ondertekend, niet handig zo midden in de zomervakantie.
De 15 mei (in 1648, de dag waarop de vrede van Munster werd gesloten en de republiek definitief van start ging) lijkt me ideaal.

Viva la République!


Geachte heer/mevrouw,
De instelling van een dag van de republiek wordt door mij bijzonder op prijs gesteld. Uw verwijzing naar de Bataafsche Republiek spreekt mij aan. Mijn voorkeur voor een datum gaat uit naar de zaterdag van de week waarin 23 april valt. Deze positie is des te pikanter doordat deze dag niet kan samenvallen met de huidige koninginnedag, maar er wel onmiddellijk aan vooraf gaat. Als koninginnedag vanwege de zondagsheiliging naar 29 april wordt verschoven kan de dag van de republiek naar 22 april.
Maar ook de derde zaterdag van april lijkt mij prima.
Met vriendelijke groet,


Geachte redactie uw voorstel een republikeinse dag is geen kwaad idee .U moet echter niet teveel verwachten van opkomst bij demonstraties,Dat zal alleen maar teleurstelling gevenDe mensen zijn haast nergens meer voor te porren en wanneer er bij zo’n demonstratie maar weinig mensen komen opdraven,dan maakt dat alleen maar een zeer povere indruk.Ik vind dat we eerst groter en sterker moeten worden door meer samenwerken met andere republikeinen zodat er zoals nu er niet zoveel aparte clubjes zijn. Ik merk dat veel mensen tegen dit koningshuis zijn maar te weinig lust of energie hebben voor maatregelen. Ik wens u veel succes gegroet

Diemen.


Geacht Bestuur,

De suggestie om de derde zaterdag in april te kiezen voor de Dag van de Republiek zou ook mijn keus zijn, want:
vaste dag
– kan eenvoudig worden opgenomen in de lijst van Nederlandse feest- en gedenkdagen
– kan makkelijk jaren vooruit worden geagendeerd
– kan jaren vooruit bij publieke overheden worden geclaimd voor publieke manifestaties
kort voor Koninginnedag
– zonder provocatief te zijn kan juist deze dag dienen om een jaarlijkse ideologische confrontatie met en bezinning/oriëntatie op de huidige staatsvorm aan te gaan
– te verwachten is dat W.A., in navolging van zijn moeder, en dus (?) ook de Regering aan de 30e april zal vasthouden
geen andere feest- of gedenkdagen
– er zijn bij mij weten op derde zaterdagen in april geen christelijke, joodse of islamitische feest- of gedenkdagen voorzien of te verwachten
Nederlander heeft weinig historisch besef
– een koppeling van de Dag van de Republiek aan historische data zal de gemiddelde, voor de Republikeinse ideeën te winnen, Nederlander weinig zeggen en daardoor afleiden van de zwaarder wegende hedendaagse argumentatie

Succes!

Met vriendelijke groet,


Beste republikeinen, volgens mij is 23 April een uistekende datum, mijn advies veel meer de publiciteit zoeken, en op een positieve wijze aangegeven wat er mis is met de n.l monarchie, ook ben ik verbaast dat er geen, bekendheid is omtrent het totale kosten plaatje van ons koningklijkhuis,waar leven al die prinsen en prinsessen van ? en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

M.vr gr.


Geachte Republikeinen, beste Anjo c.s.,

15 mei lijkt mij zeer geschikt als Dag van de Republiek omdat toentertijd in 1648 de republiek meer definitief van start ging.

Met vriendelijke, doch republikeinse groet,

Amersfoort
P.S.: Heb nog geprotesteerd tegen de koninklijke jachtpartijen;
Had liever gezien dat een gekozen president met ondernemers in zijn kielzog was afgereisd naar Brazilië
Ben zeer geïnteresseerd in het vervolgen van Zorreguieta. Als minister tijdens het Videla regime moet hij geweten hebben
van de martelingen, verdwijningen, liquidaties, ook al heeft hij zelf niet meegedaan. Laten we er daarom alles (binnen onze rechtsorde) aan doen om te voorkomen dat hij t.z.t. de kroning van W-A kan bijwonen. Die kroning op zich is al erg genoeg.

Als “Dag van de Republiek” komt van de drie voorstellen mijns inziens de aanvaarding van de eerste grondwet van de Bataafsche Republiek, 23 april (en niet 1 mei, om verwarring met de Dag van de Arbeid te voorkomen) zonder meer het meest in aanmerking.

De dag van de ondertekening van de Vrede van Münster, de internationale erkenning van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden, zou heel mooi zijn als nationale feestdag; de Acte van Verlatinghe was natuurlijk de afzwering van Philips als landheer (van de afzonderlijke gewesten die de acte onderschreven), maar was beslsit nog niet principiëel republikeins.

De eesrste grondwet van de Bataafse Republiek daarentegen was niet alleen republikeins, maar ook de meest demokratische grondwet die dit land ooit gekend heeft en is daarbij op uiterst democratische wijze tot stand gekomen (via een dubbele volksraadpleging). Het is ook de eerste grondwet van de Nederlandse nationale staat in de huidige vorm (dus met de emancipatie van Brabant en Limburg, die eerder bestuurlijk ondergeschikt waren aan de andere provincies).
Bovendien, en dat mag nog een argument zijn, heeft Beatrix indertijd de viering van 200 jaar Grondwet (dat is die van 1798) geblokkeerd met het argument, “dat er geen Oranjes in voorkwamen”.

Met republikeinse groet,

Haren.


Dat moet natuurlijk 30 April worden, ik denk dat we dan de meeste publiciteit krijgen.

vr.groet


Ik ben in ieder geval niet voor 23 april, want anti-republikeinen zullen ongetwijfeld aanvoeren dat de Bataafse Republiek in feite een satelliet was van Frankrijk.
Aangezien we voorlopig niet hoeven te rekenen dat de “Dag van de Republiek” een nationale feestdag wordt, denk ik dat een vaste dag (zoals bijv. de derde zaterdag van april) meer mensen zal trekken, dan een vaste datum, die de meeste jaren op een werkdag zal vallen.

Hoe dan ook vind ik het een goed idee om te komen tot een “Dag van de Republiek”.

Groet


Mijn voorkeur voor de dag van de republiek gaat uit naar 26 juli 1581, m.i. de meest aansprekende dag van actie.
mvg


Geachte mede republikeinen,

Alle genoemde data moeten in ieder gaval in “de canon van de Republiek Nederland” komen.
Een echte voorkeur heb ik niet, temeer dat een van deze data slechts tijdelijk gebruikt gaat worden, want de echte feestdag moet die dag worden dat de abdicatie van de zittende monarch plaatsvind of de dag dat de eerste president aantreed, cq de dag dat de inauguratie van de eerste president plaatsvindt.
Als ik dat toch moet kiezen lijkt mij de oudste datum van toepassing zeker ook om aan te geven dat de republikeinse traditie al heel lang in Nederland is.

Met vriendelijke groeten,


Hallo beste Republikein,

Ondergetekende doet het voorstel om Quatorze Juillet (14 juli), de Franse nationale feestdag, in ons land uit te roepen tot Dag van de Republiek. Ook ons land heeft de gevolgen van de Franse Revolutie (met als hoogtepunt de bestorming van de bastille in 1789) mogen ondervinden. Denk alleen al aan de Rechten van de Mens die op 1 februari 1795, vlak na de Franse omwenteling door patriottisch gezinde Staten van Holland werden bekrachtigd. Ook de scheiding van de instanties kerk en staat (in ons land laat dit nog te wensen over) moet in dit kader worden genoemd.
Het is goed om te weten dat het volgend jaar voor de vijfde keer in Maastricht “Quatorze Juillet” wordt gevierd met vrolijke manifestaties. Op Internet is daar veel informatie over te vinden.
Allons enfants de la patrie….

Met republikeinse groet,


Best bestuur,
Mijn voorkeu gaat uit naar 15 mei.
Groeten van


LS,

Twee reacties op uw nieuwsbrief van 7 november 2012:

 1. Dag van de Republiek — Goed plan! Mij lijkt een datum in het voorjaar zeer geschikt en dan kies ik 15 mei. Maar 23 april mag ook.
 2. Klein Republikeins Handboek — Ik zie er met grote belangstelling naar uit!

Met vriendelijke groet,


L.s
Mijn voorkeur gaat uit naar de datum: 23 April (Staatsregeling voor het Bataafse volk)
Voorts succes met dit initiatief.

Met vriendelijke groet

2 gedachten over “Dag van de Republiek – Reacties van Leden”

 1. Rob Kemmeren

  Een vraag: wat was de datum van de soevereiniteitsverklaring van de Staten Generaal in 1588?

  De reden van de vraag is al volgt. In 1581 ‘wordt de Acte van Verlatinghe’, aangenomen; in 1587 schrijft Vrancken zijn Deductie. Er worden in de tussentijd vorsten gezocht die soeverein over Nederland willen zijn, en (dus) protectie kunnen bieden. Echter: de Spaanse Armada vergaat in de zomer van 1588. Het lijkt mij dat Nederland zich pas daarna soeverein durft te verklaren, protectie is niet meer nodig. Ik kan echter nergens die datum vinden. Wie helpt?

 2. Nog even een vervolg op hier boven!
  Wie gaf opdracht om Pim Fortuin te vermoorden? De Oranjes?
  We zullen het nooit weten! Wat wij dan weer wel weten, dat een ieder die het waagt een spaak in het wiel van de Oranjes te steken gewoon dood gaan of zover uitgerangeerd worden dat dood zijn hetzelfde is. Bandieten zijn het en ik snap absoluut niet dat er nog immer veel mensen zijn welke het oranjehuis hoog in het vaandel hebben.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *