Campagne in Engeland Schotland en Wales

Peter Posthumus

In zijn laatste optreden als premier formuleerde Tony Blair nog eens waarin een klein eilandenrijk groot kan zijn: ‘we are special and the world kwows this’. Dit bijzondere van de britten komt wel het meest tot uiting bij het handhaven van tradities. Het lijkt erop dat tradities van het grootste staatsbelang zijn. In werkelijkheid zijn zij dit ook! In feite is er grondwettelijk weinig of niets geregeld. Aan de overkant van de Noordzee heeft men geen grondwet. Alle staatsmacht is aan de vorst. Dat deze macht verschoven is naar parlement en regering berust op louter traditie. In die situatie is het dan van het grootste staatsbelang om elkaar voortdurend duidelijk te maken dat deze tradities staan als een huis en dat erop te vertrouwen valt. Want stel je voor dat de vorst de tradities veronachtzaamd en bijvoorbeeld weer het opper bevel van het leger naar zich toe trekt.

In zo’n toestand is het haast ondenkbaar tradities ter discussie te stellen zoals b.v.de monarchie zelf. Vreemd genoeg maar misschien wel daarom is de zusterorganisatie in Engeland in feite onze grote broer en voorbeeld. Het is een professionele organisatie en de sterkste republikeinse club in Europa. Het afgelopen jaar hebben zij campagne gevoerd naar aanleiding van de viering van het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Elizabeth. Het is nog niet zover dat er tijdens het defile over de Thames langsde oevers voornamelijk republikeinen stonden maar het waren er wel veel en zij waren uitermate zichtbaar. Ook in de media was tijdens ’the jubilee’ het republikeins geluid goed aanwezig. De BBC en daarmee de bevolking konden er niet omheen. Republic kon vele nieuwe leden noteren. Voor wie belangstelling heeft is het aardig om af en toe eens te kijken op www.republic.org , of via www.aerm.org te kijken op sites van ander organisaties in onder meer Zweden. Via vertaal programma’s is dit tegenwoordig allemaal toegankelijk.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *