Algemene vergadering

Op 27 november vond in Utrecht de najaarsvergadering plaats. Na de opening door Hans Maessen wordt de feitelijk al sinds juni bestaande bestuurssamenstelling door de leden formeel goedgekeurd. De vertrekkende penningmeester, Paul van der Heijden, wordt door de vergadering tot erelid van de vereniging benoemd. Ook Joop Zijlstra neemt afscheid als bestuurslid.

Volgt een geanimeerde vergadering waarin zaken als de geactualiseerde nota ‘Nieuw Elan’ en de nieuwe website ruime aandacht krijgen. Het bestuur gaat verder met het uitwerken van de voorstellen uit ‘Nieuw Elan’; de nieuwe website komt naar verwachting rond de jaarwisseling in de lucht. De definitieve vorm is nog niet af, het ontwerp hiervoor wordt al wel getoond.

Laurens van Voorst geeft een vrolijkstemmende toelichting op zijn communicatieplan. De belangrijkste conclusie daaruit is dat het imago van de vereniging positief moet worden: niet tegen de monarchie maar voor de republiek.

Een delegatie van Pro Republica is uitgenodigd. De voorzitter, Marjan Smits, merkt terecht op dat er meer is dat ons bindt dan ons scheidt. Samenwerking is gewenst, zeker met het oog op de aanstaande abdicatie.

Het bestuur is in gesprek met de Stichting De Republikein. We spreken niet over steun, maar over samenwerking. In ruil voor een geldelijke bijdrage willen we artikelen uit het tijdschrift op de site kunnen plaatsen en invloed hebben op de inhoud.

De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging zullen kritisch worden bekeken door een commissie o.l.v. Ton Johannisse. Vooruitlopend op eventuele wijziging krijgt het bestuur toestemming de (werk)naam van de vereniging te wijzigen in “Republikeinen.nl” met als ondertitel “Nieuw Republikeins Genootschap”.

Ook wordt een commissie ingesteld om een actieplan klaar te hebben liggen wanneer de abdicatie wordt aangekondigd. Jack Jan Wirken zal deze commissie voorzitten. Belangstellenden die in de commissie willen plaatsnemen kunnen zich rechtstreeks bij hem aanmelden (j.j.c.m.wirken@uva.nl).

De combinatie secretaris/penningmeester is minder gelukkig. Gerrit van Malkenhorst is bereid Paul van der Heijden op te volgen als penningmeester. Formeel zal zijn kandidatuur tijdens de volgende Algemene Vergadering worden gesteld. Die volgende vergadering vindt plaats op 23 april 2011.

Na afloop van de nu gehouden bijeenkomst worden de onderlinge banden aangehaald onder het genot van een drankje.

Met dank aan Maria van Herk voor het maken van de notulen,

Leo Verhoef,
Secretaris

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *