Algemene ledenvergadering op zaterdag 27 april as. in Nijkerk

Op 27 april vindt een algemene ledenvergadering van het NRG/Republikeinen.nl plaats in Nijkerk. De vergadering begint om 13:00 uur. Leden van NRG/Republikeinen.nl hebben hier een apart schrijven over ontvangen. Omdat het vanwege de grote toeloop van nieuwe leden niet zeker is dat ieder lid de informatie ook ontvangen heeft volgt hieronder in ieder geval de locatie en de agenda.

Vergadercentrum De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk
(Nabij het station, gratis parkeerruimte)

Agenda

1. Opening om 13:00 uur
2. Mededelingen
3. Verslag van de vergadering van 20 oktober 2012
4. Jaarrekening 2012, rapport kascommissie
5. Herziene begroting 2013
6. Republikeinse jongeren
7. Benoeming en herbenoeming bestuursleden
8. Overgang naar de nieuwe vereniging, najaarsvergadering

Pauze

9. Verkiezing van de Dag van de Republiek
10. Activiteiten i.v.m. troonwisseling
a. Nederland draagt Wit
b. Witte plein in Amsterdam (Waterlooplein)
c. Burgerinitiatief
11. Nederland 200 jaar Koninkrijk
12. Rondvraag

Gezien de belangrijke zaken onder punt 9-11 verwacht het bestuur veel vragen en opmerkingen. Om die reden is in tegenstelling tot de gewoonte geen spreker uitgenodigd voor het tweede gedeelte van de vergadering.
Het bestuur streeft ernaar dat omstreeks 16:30 de vergadering kan worden gesloten waarna nog een drankje aan de bar genoten kan worden.

De Secretaris,
J.A.J.Johannisse

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *