Algemene Ledenvergadering op 21 november

Op zaterdagmiddag 21 november vindt de najaars-ledenvergadering plaats in Utrecht. De leden krijgen per Post.nl een uitnodiging toegestuurd. De vergadering die wordt gehouden in het zalencomplex Vredenburg 19 begint om 13:00 uur.

Hoogtepunten zijn de uitreiking van de trofee “Republikein van het Jaar 2015” aan pharao Arjen Lubach voor zijn kostelijke satire op het erfelijk koningschap, en de grote steun die hij daarbij heeft gekregen voor zijn burgerinitiatief.

Verder ontvangen wij als gast de politiek- en massapsycholoog Peter van Ginneken die zal spreken over ‘Politieke ratio en emotie bij de massa’. Hij zal dit thema uitwerken in het licht van het draagvlak voor de Oranjes onder de bevolking.

Daarnaast is er natuurlijk ook de huishoudelijke agenda. Daar springt uit dat zowel de voorzitter als vijf bestuursleden hun zetel ter beschikking stellen. Het gaat in alle gevallen om opzeggingen op grond van persoonlijke overwegingen van betrokkenen. De verhoudingen binnen het bestuur zijn prima, dus daar ligt het in ieder geval niet aan.
Gelukkig hebben zich na de oproep in een eerdere nieuwsbrief voldoende nieuwe gegadigden voor een bestuurszetel gemeld. Hans Maessen (zie foto), al eerder kort NRG-voorzitter en breed bekend vanwege zijn actie op de Dam in 2013, is bereid om opnieuw de voorzittershamer op te nemen. In het dagelijks leven is Hans Maessen directeur van Maco Customs Service in Roermond. Daarnaast zijn Dico Meier, Ella de Snoo, Boudewijn ’t Hart en Lex Moen beschikbaar voor een bestuurszetel.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *