Aanhoudingen op de Dam: de naweeën van 30 april

Anjo Clement – voorzitter

Het bestuur is nogal druk geweest met het op een rijtje krijgen van hetgeen er nu werkelijk aan de hand was op 30 april.

Wij hadden met van der Laan sluitende afspraken gemaakt over wat wel en niet kon. Onzerzijds is toen ook toegezegd, dat, voorzover wij dat konden regisseren, geen problemen onzerzijds zouden plaatsvinden.

De toezeggingen van van der Laan:

 • Ik voer een deëscalerend beleid;
 • Ik zal geen gebruik maken van het
  recht op preventief fouilleren;
 • Ik zal openbare ophoudingen
  vermijden;
 • Individuele demonstraties op de Dam
  zijn toegestaan, evenwel wanneer
  deze een georganiseerd karakter
  lijken te hebben, zal worden
  ingegrepen.

In de lijn zoals onzerzijds eerder was toegezegd, zouden wij geen georganiseerde acties entameren.
Bij het maken van deze afspraken was de politietop van Amsterdam aanwezig.

Wat op 30 april toch plaatsvond, heeft heel TV-kijkend Nederland/Europa/de rest van de wereld kunnen zien.

Wij waren voorbereid. We hadden afspraken met advocaten en met het NOS-journaal, dat indien er mis zou gaan, zij zich zouden inzetten. Dat is ook gebeurd.
Dank aan betrokkenen.
De afloop: Excuses voor de aanhouding en een bloemetje voor de slachtoffers.

Nadien: een uitnodiging van van der Laan om een door de politie gecreeerd feitenrelaas te bespreken. Hun conclusie: persoonsverwisseling en onvoldoende gebriefde agenten.
Onze conclusie: Dit relaas is onvolledig en deels onjuist.
Contact gezocht met onze advocaat. (De landelijk pers had inmiddels ook al haar twijfels geuit.)

Wij hebben vervolgens gebruik gemaakt van het recht op inspreken in de commissie Algemene Zaken van de gemeenteraad van Amsterdam. Ook daar verkondigd, dat o.i. het feitenrelaas onvolledig en deels onjuist was, met het verzoek om aan gte dringen op een aanvullende rapportage.

Gezien het verloop van de dag had de commissie waardering voor de regie van de burgemeester, maar er waren kritische vragen over de aanhoudingen.
Deze wist van der Laan behendig (waarvoor hulde) de omzeilen.
Evenwel, wat bleek: i.t.t. wat eerder was gemeld was er geen GSM/portofoon communicatieprobleem op en met de Dam.
De raadsleden hadden ’s avonds laat voorafgaand aan de cie-vergadering de transcriptie van het portofoonverkeer ontvangen.
Te laat en te ingewikkeld om te bevatten voor een gemiddeld raadslid.

Tijdens een schorsing van de vergadering bood de HC aan nogmaals met hem en zij plv. een gesprek te hebben.

Via Bas Blokker van de NRC kregen wij deze transscriptie in handen.
Onze secretaris, Ton Johannise, oud hoofd openbare orde en veiligheid van de gemeente Amsterdam, heeft deze transscriptie geanalyseerd.
Zijn voorlopige conclusie: Het was ruim van te voeren bekend dat er geen sprake kon zijn van persoonsverwisseling.

Dat leidde tot een gesprek met onze advocaten, oa. Liesbeth Zegveld
Voorts hebben we met Bas Blokker (NRC) de transsciptie ook doorgenomen.

Uiteindelijk de conclusie:
We gaan in op de uitnodiging van de politietop van Amsterdam.
We vragen daar helderheid over de resterende vragen die we hebben, m.n. de bekendheid vooraf van de namen van de gearresteerden.

Het bestuur heeft besloten bij aanvaardbare antwoorden de zaak te laten rusten, zoniet, juridische stappen te zetten.

Het hele verhaal ligt uiteraard ingewikkelder. Kostte een hoop tijd en energie.
Misschien een beetje late verantwoording, maar wij hebben onze handen vol gehad aan deze affaire.
Het bestuur gaat er van uit dat onze leden daarvoor begrip hebben.

Tot slot: Door de vakantieperiode hebben we nog geen afspraak met de politietop in Amsterdam kunnen maken.

Van het resultaat doen wij u verslag.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *