200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

Gerrit van Malkenhorst

Van november 2013 tot oktober 2015 gaan we in Nederland massaal feestvieren. Want dan bestaat het Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar!

Om landelijke festiviteiten op te zetten en lokale initiatieven te stimuleren heeft de regering een nationaal comité ingesteld. Dat comité heeft inmiddels een eigen website geopend onder de naam ‘200 jaar koninkrijk’.
Naast bekende figuren uit het openbaar bestuur, zoals Ank Bijleveld, Herman Tjeenk Willink (de voormalige onderkoning van Nederland), Jozias van Aartsen (nu burgemeester van Den Haag) zitten daar ook BN-ers in als Albert Verlinde (RTL Boulevard), Tanja Cross (zangeres), Erben Wennemars en Bercan Günel (‘Woman Capital’; naast haar inzet voor de positie van vrouwen vermoedelijk ook bedoeld om het comité een allochtoon tintje te geven).

Het nationaal comité ziet als de ‘verworvenheden’ van het Koninkrijk der Nederlanden de persoonlijke rechten en vrijheden die wij als Nederlanders mogen genieten, de bestuurlijke stabiliteit in een moderne rechtsstaat, de internationale oriëntatie van Nederland, de ruimte die er is voor actief burgerschap, als ook onze ‘eenheid in verscheidenheid’. Het projectbureau voor de festiviteiten is ondergebracht bij Prodemos, een instituut in Den Haag dat zich inzet voor burgerschap en democratie, en dat bij velen bekend is van de Stemwijzer.

NRG/Republikeinen.nl is van mening dat de verworvenheden waarover het comité het heeft niet toegeschreven moeten worden aan het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813-1815. In tegendeel zelfs. Pas met de Grondwet van 1848 (Thorbecke) kreeg de democratie een aarzelend begin. Belangrijker nog zijn latere wijzigingen, zoals de invoering van het algemeen kiesrecht en de formulering van de sociale grondrechten. NRG/Republikeinen.nl kan zich daarom niet aan de indruk onttrekken dat deze feestelijke opzet vooral bedoeld is als PR-actie ter ondersteuning van de monarchie, en mede gericht is op het kweken van voldoende draagvlak voor een aanstaande troonswisseling. Deze suggestie wordt versterkt door het feit dat op de pagina over de viering met een link (als enige!) wordt verwezen naar de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland.

Het bestuur overweegt om in het kader van het thema 200 jaar Koninkrijk in Den Haag een internationaal congres te organiseren om te bespreken hoe er een einde gemaakt kan worden aan dit Koninkrijk als ook de andere nog resterende koninkrijken in Europa.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *