Wie financiert het Republikeins Genootschap?

Het Republikeins Genootschap is een democratisch georganiseerde vereniging met ANBI-status en wordt volledig gefinancierd door leden en sympathisanten. Het genootschap ontvangt geen subsidie of grote giften uit het buitenland.

Ontvangt het Republikeins Genootschap subsidie?

Het Republikeins Genootschap (RG) ontvangt geen subsidie en streeft dit ook niet na. Door onafhankelijk te blijven van subsidies kan het RG haar eigen koers, vrij van inhoudelijke inmenging, blijven waarborgen.

Ontvangt het Republikeins Genootschap giften uit het buitenland?

Er is een klein aantal leden van het Republikeins Genootschap dat in het buitenland woont, het betreft minder dan 5% van de leden. Zij betalen een contributie van 25-75€ per jaar. Het gaat hierbij in de regel om Nederlanders die naar een (nabij) buitenland zijn verhuisd.

Het Republikeins Genootschap acceptert geen grote giften van buitenlandse organisaties. Hiermee waarborgt zij haar inhoudelijke onafhankelijkheid.

Ontvangt het Republikeins Genootschap grote donaties van anonieme gevers?

De grootste donatie die het Republikeins Genootschap in 2019 ontving, was een gift van €2000. De grootste donatie in het afgelopen decennium, betrof een gift van €10.000 van wijlen oud-secretaris Ton Johannisse – dit bedrag is ingezet om namens het RG een professioneel secretariaat aan te trekken.

Ontvangen bestuursleden van het Republikeins Genootschap een vergoeding?

Bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar door de Algemene Ledenvergadering verkozen. Zij ontvangen – op reiskosten na – géén vergoeding voor hun werkzaamheden.

De ingehuurde campagnemanager (0.4FTE) ontvangt wel een vergoeding voor zijn werkzaamheden. Hij heeft geen stemrecht in de bestuursvergadering.

Hoe kan ik de financiën van het Republikeins Genootschap controleren?

Elk jaar wordt tijdens een Algemene Ledenvergadering het financieel jaarverslag besproken. Dit verslag is (na registratie) voorafgaand aan de vergadering voor iedereen volledig in te zien. Het financieel jaarverslag wordt opgesteld door de penningmeester van het Republikeins Genootschap en gecontroleerd door de kascommissie die benoemd is door de Algemene Ledenvergadering.

Waarom hecht het Republikeins Genootschap aan financiële transparantie?

Het Republikeins Genootschap heeft regelmatig kritiek op het schimmige karakter van de financiën van het koningshuis. In een toekomstige Nederlandse republiek streeft het RG naar een transparante verantwoording van de kosten voor het staatshoofd. Het past daarom om zelf het goede voorbeeld te geven.

Hoe kan ik het Republikeins Genootschap steunen?

Je kunt het Republikeins Genootschap steunen door lid te worden, te doneren of een boek, t-shirt, sticker of poster te kopen in onze webshop.

Steunen kan ook door onze artikelen te delen, je expertise voor ons in te zetten, of de discussie aan te gaan met je omgeving.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *