Republikeinen dagvaarden zowel Staat als Koning

Het Republikeins Genootschap dagvaardt zowel de Staat als de Koning in haar Macht van de Koning-rechtszaak. De concept-dagvaarding is af en gaat – na een laatste reviewronde – de deur uit.

In de rechtszaak vecht de pro-democratische vereniging de macht van het ongekozen staatshoofd aan, omdat die zich uitstrekt over verschillende kanten van de Trias Politica. Dat is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, met name als de Koning de rechtszaal in wandelt en procedeert tegen de media. Die procedures verlopen niet eerlijk. Het is niet de bedoeling dat de rechter trouw zweert aan een van beide partijen of dat een van beide partijen blokkeringsmacht heeft bij rechterlijke benoemingen of wetgeving.

“We hebben al veel bijzondere input gekregen vanuit verschillende hoeken”, vertelt advocaat Ewout Jansen, “denk aan bronnen in de rechterlijke macht, de wetgevingskant, maar ook gedetailleerde adviezen vanuit het advocatenkantoor Prakken d’Oliveira. We doen nu nog een allerlaatste review-ronde en dan gaat het echt beginnen.”

Behalve de Staat, dagvaardt het RG nu ook de koning: “Dit maakt het eenvoudiger om een aantal problemen, die spelen bij het procederen met de Koning in beeld te krijgen, maar het past ook gewoon beter bij de vorderingen. We zullen de Koning vragen om geen procedures meer te voeren totdat deze kwestie is opgelost. Een goede suggestie was ook om om de nationale rechter uit te nodigen om direct vragen te stellen aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Deze nieuwe mogelijkheid bespoedigt (hopelijk) de procedure.” De Staat weigerde overigens een eerder  verzoek van het RG om de rechtszaak sneller en goedkoper te laten verlopen.  

13 reacties op “Republikeinen dagvaarden zowel Staat als Koning”

 1. als deze rechtszaak kansrijk is, is het goed voor de kern van de republikeinse zaak, de ondemocratische essentie van de erfelijke monarchie. Hoe minder kansrijk, hoe groter het risico van een terugslag in onze publiciteit, want we hebben juridisch ongelijk gekregen op ons hoofdpunt. Goed afwegen wat realistischer is en beter voor onze zaak: doorzetten of mee stoppen.

  1. Bram Van Montfoort

   Goed punt. De inschatting van verschillende juristen is dat we kans maken bij het EHRM. Dit heeft immers al eerder de Nederlandse Staat op de vingers getikt over een onterechte bevoegdheid van de koning (kroonberoep). De vraag is natuurlijk of we daar geraken.

 2. Wie wordt Republikein van het Jaar 2021 ? Al vast een voorschotje op de nominaties: TV programma De slag om het Binnenhof legt haarfijn uit hoe al eeuwenlang onze erfelijke heersers hun positie probeerden te behouden / heroveren tegen gekozen bestuur door de burgerij (hoe beperkt democratisch dat ook was). Soms door moord en doodslag (Van Oldenbarneveldt, gebroeders de Witt), soms door manipulaties achter de schermen (na de Bataafse Republiek en Franse tijd : kroning Willem I; 1848 tegen Thorbecke) of van de publieke opinie (1918 mobilisatie van aanhangers tegen Troelstra’s uitroepen van de republiek). Dat Willem Alexander, voorzover we weten, zorgvuldiger omgaat met de ministeriele verantwoordelijkheid dan zijn voorouders, doet aan het principe niets af.

 3. Mis feiten. Zoals Koningin Wilhelmina verliet in 1940 Nederland om naar Engeland te vluchten terwijl de Grondwet in die tijd daar erg helder over was nml. ingeval van verlaten Nederlands Grondgebied in oorlogstijd leidt dat automatisch tot verlies rechten van de troon in Nederland. Juliana is een adoptie kind dus geen erfopvolgster in de gebruikelijke zin. Titels Oranje en Nassau was men ook lang lang kwijt maar men bleef die toch vasthouden. Over voorgaande is al veel bekend niettemin hoor ik in relatie tot deze zaak niets over.

  1. Bram Van Montfoort

   Wat heeft dit alles met de kern van deze zaak te maken? Het gaat om de macht van de koning, niet over de lijn van erfopvolging.

 4. Florence Van Rossum

  Twee ideeen die ik in de groep gooi: 1. Kennis uitbreiden bij brede publiek over de succesvolle periode van Johan de Witt (stadhouderloos tijdperk) 2. Ipv spreken over ‘afschaffen’ (vinden mensen eng en te radicaal) spreken over WA als laatste koning dus laten we stoppen met de Monarchie als hij er mee stopt (en laat m dan maar lekker vroeg met VUT gaan) en Amalia of hoe het kind ook heet vanaf nu een normaal leven laten leiden voor zover mogelijk (+ heel snelle afbouw van haar toelage).

 5. Prakken en Oliveira zijn wolven in schaapskleren. Als er nu toch werkelijk advocaten/juristen zijn die handjeklap met Amsberg-familie maken is het wel dat gajes en vooral hunner voormalige kantoorgenoten Bohler en Koppe. Laatstgenoemde zijn beide rijkelijke beloond voor het saboteren van de zaak tegen de Staat zoals als die door Margarita en Edwin dapper ingezet is. Bohler (een Duitse!) werd als dank voor gedane zaken (ook ivm Volkert v.d. G) Senator in de 1ste K (!!) en Koppe (haar ex) mocht jarenlang als een keurvorst in het Verre Oosten leven als VN-jurist om aldaar de zaak mbt Pol Pot in goede banen te leiden. Opgelet, geachte Republikeinen! Uw ”kartrekkers”, zijn vooral niet wie ze zijn zeggen te zijn!! Nb. Elsbeth Stoker (VK) en andere journalisten en advocaten (bijv. Gabriel Meijers) waren en zijn volledig op de hoogte van de malversaties en de strafbare feiten die het duo Bohler-Koppe gepleegd hebben in de Margarita-affaire en de Volkert v.d. G-casus.

  1. Bram Van Montfoort

   d’Oliveira is een van de nestors van het RG en schreef onder andere het boek ‘Grondwet van de Republiek Nederland’. Overigens zijn dit niet de ‘kartrekkers’ van deze zaak. Dat is onze advocaat Ewout Jansen.

 6. Ik ben net lid geworden van dit republikeins genootschap. Op welke partij moet ik stemmen om eindelijk van de monarchie af te komen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *