Vragen over de rechtszaak

Het Republikeins Genootschap spant een rechtszaak aan tegen de staat om de macht van de koning in te perken. Op basis van welke wet? Wat voor soort rechtszaak is dit? Wie gaat de zaak voeren? Hoe groot is de kans van slagen? Hoe lang gaat het duren? Advocaat Ewout Jansen legt uit.

Wat is het doel van deze rechtszaak?

Het doel van deze rechtszaak is een uitspraak krijgen van de rechter of de koning niet te veel bevoegdheden heeft aan verschillende kanten van de trias politica (wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht).

Wat is de aanleiding voor deze rechtszaak?

In het VPRO-programma ‘De Snijtafel’ bespraken Ewout Jansen (advocaat, cabaretier) en Kasper C. Jansen (programmamaker) de bevoegdheden van de koning en de perceptie daarvan.

Ze kwamen tot de conclusie dat de koning veel meer macht heeft dan men in interviews wil doen laten geloven.

Naar aanleiding van deze bespreking heeft het Republikeins Genootschap Ewout Jansen gevraagd om onderzoek te doen naar de bevoegdheden van de koning en of deze niet in strijd zijn met de scheiding der machten. Zijn uitgebreide conclusie kun je lezen in een artikel dat op 11 september 2020 is gepubliceerd in het Nederlands Juristenblad.

Op basis van welke wet willen jullie de macht van de koning inperken?

De scheiding der machten (of trias politica) staat niet als ‘dwingende rechtsnorm’ in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Je kunt dus niet zomaar naar de rechter stappen om de scheiding der machten af te dwingen. Dat verandert wanneer het gaat om het recht op een eerlijk proces (Artikel 6 EVRM). Daarom kun je de vraag stellen of de rechter wel onafhankelijk is van de koning. Wij denken van niet.

Wanneer is de macht van de koning (juridisch gezien) een probleem?

Wanneer je een rechtszaak tegen de koning voert is de rechter benoemd door de koning, heeft je eigen advocaat trouw gezworen aan de koning, zijn de wetten in naam van de koning, pas geldig met de handtekening van de koning, gemaakt door de regering, waar de koning aan het hoofd staat, is de koning voorzitter van de hoogste bestuursrechtbank, hangt er een portret van de koning boven de rechter. Dat zorgt ervoor dat je in de praktijk geen eerlijke rechtsgang krijgt in een zaak tegen de koning.

Wat is dit voor soort rechtszaak?

Dit is een collectieve actie. We spannen deze zaak aan namens een groep republikeinen, en ook namens alle Nederlanders die een democratische rechtsstaat belangrijk vinden.

Hebben jullie iets tegen Willem-Alexander?

Het gaat ons niet om de persoon Willem-Alexander. Ook in een republiek wil je een scheiding der machten in de rechtszaal.

Hoe lang gaat deze rechtszaak duren?

Hoe lang de rechtszaak gaat duren hangt af van de staat. Bij eerdere vergelijkbare zaken zie je dat ze door procederen tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dan zijn we enkele jaren bezig.

Meer over de crowdfunding / Direct doneren

1 reactie op “Vragen over de rechtszaak”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *