Vragen over de crowdfunding

We zamelen geld in om middels een rechtszaak de macht van de koning in te perken. Waarom dit thema? Hoeveel geld is er nodig? Wat als het bedrag niet gehaald wordt? Republikeins Genootschap voorzitter Floris Müller legt uit.

Heeft de koning macht? Hoe is dat gekomen?

De koning heeft macht. Lees maar eens de Grondwet. In de praktijk is lastig te controleren in hoeverre de koning gebruik maakt van zijn macht en invloed. Vaak komen details hierover pas jaren later uit. Of niet.

Leestip: Hoeveel macht heeft de koning?

De macht van de koning is door de jaren heen gelukkig wel afgenomen.

Een president heeft toch ook macht? Wat is het probleem?

Macht moet je kunnen inperken (scheiding der machten) en controleren. Republieken zoals Duitsland, Zwitserland, Finland, Ierland en IJsland laten zien hoe je dat doet als het gaat om het staatshoofd.

Leestip: Wat is een parlementaire republiek?

Willen Nederlanders een machtige koning?

Een meerderheid van de Nederlanders (52%) vindt dat de koning een puur ceremoniële rol moet hebben. 10% heeft geen mening.

Bron: Koningsdagenquête EenVandaag 2019

Waarom organiseren jullie een crowdfunding?

Wij zijn een kleine organisatie, voornamelijk gerund door vrijwilligers. We ontvangen geen subsidie, geen steun van buitenlandse organisaties en geen grote anonieme donaties. Zo blijven we onafhankelijk.

Een rechtszaak voeren kost geld en al helemaal als het gaat om een belangrijk onderwerp dat raakt aan de democratische rechtsstaat.

Leestip: Wie financiert het Republikeins Genootschap?

Wat krijg ik terug voor mijn steun?

Ten eerste de kans om de macht van de koning in te perken en een discussie over het ongekozen staatshoofd op gang te brengen.

Daarnaast houden we je als donateur uitgebreid op de hoogte van de vorderingen in de rechtszaak.

Wat gaat deze rechtszaak kosten?

Omdat onze advocaat de rechtszaak deels kostendekkend (Rechtbank, Gerechtshof) en deels pro Deo (Hoge Raad, Europees Hof) voert, kunnen we de kosten drukken. We hebben minimaal 20.000 euro nodig. Halen we dit bedrag niet? Dan storten we de bijdragen terug aan de donateurs.

Begroting:

PretrialRechtbankGerechtshofHoge RaadEHRMTotaal
Advocaat2000800040000014000
Griffie*065676083102247
Liquidatie**010862148306506299
Organisatie1000500500100015004500
Totaal30001024274084896150027046

* Bij verlies voor onze rekening, bij winst voor tegenpartij. (Bron)

** Bij verlies voor onze rekening, bij winst voor tegenpartij. Het komt vaak voor dat beide partijen eigen kosten moeten betalen. Inschatting gebaseerd op twee punten uit het puntensysteem. (Bron

Tarief Hoge Raad gebaseerd op vergelijkbare zaken (Bron)

Geen proceskosten voor applicant bij EHRM (Bron)

Vergoeding volledige proceskosten hoogst ongebruikelijk (Bron)

7046€ wordt gefinancierd uit eigen budget van het RG

Zijn jullie tevreden wanneer de macht van de koning is ingeperkt?

Deze rechtszaak is voor ons een eerste stap: we vinden het belangrijk dat de macht en invloed van de koning worden ingeperkt om zo een eerlijk proces te kunnen garanderen – maar ons uiteindelijke doel is van Nederland een volwaardige democratie maken.

Meer over de rechtszaak / Direct doneren

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *